Drept canonic


Nr.
crt.
Titlu articol şi autor Numărul în care
a apărut

1. Incidenţa Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
William Alexandru BLEIZIFFER
III, 3/2005

2. Căsătoriile mixte în legislaţia Bisericii Catolice: aspecte istorico-juridice
Maximilian PAL
IV, 4/2006

 


© Studia theologica 2003-2010
ISSN 1583-5367