Istoria Bisericii


Nr.
crt.
Titlu articol şi autor Numărul în care
a apărut

1. Aspecte privind activitatea AGRU-lui şi ASTRU-lui în perioada 1946-1948
Ciprian GHIŞA Horaţiu BODALE
VII, 3/2009

2. Între speranţe şi iluzii: memoriul din april 1956
Ioan BUCUR
IV, 2/2006

3. Relaţiile României cu Sf. Scaun la începutul Războiului Rece
Ioan BUCUR
V, 1/2007

4. Ion Agârbiceanu şi A.G.R.U.
Ion BUZAŞI
VII, 2/2009

5. Conciliul Vatican II, reforma Bisericii şi dilemele epocii post-conciliare.
Reflecţiile unui teolog ortodox

Ioan I. ICĂ jr
II, 4/2004

6. Suflul Conciliului
Andrei MĂRCUŞ
III, 4/2005

7. Krsté Misirkov’s 1903 Call for Macedonian Autocephaly: Religious Nationalism as Instrumental Political Tactic
Alexander MAXWELL
V, 3/2007

8. Il mistero d’Israele. J. Maritain e il Concilio Vaticano II
Vittorio POSSENTI
VIII, 2/2010

9. Credinţa în acţiune: contextul şi motivaţiile constituirii AGRU-lui la Blaj în 1929
Anton RUS
VII, 2/2009

10. Identitatea greco-catolică I
Alin TAT
V, 1/2007

 


© Studia theologica 2003-2010
ISSN 1583-5367