Patristică


Nr.
crt.
Titlu articol şi autor Numărul în care
a apărut

1. Das unablässige Gebet als mögliche Haltung des Menschen in der heutigen Gesellschaft - patristische Texte zur Unterstützung von spirituell Suchenden
Bogdan BLAGA
III, 4/2005

2. La gratuita dell’amore di Dio a partire dal De Trinitate di sant’Agostino (I)
Călin BOT
IV, 4/2006

3. Trinita e Gratuita
Călin BOT
V, 1/2007

4. La communauté selon Jean Chrysostome
Nicolas FAGUER
II, 1/2004

5. Le mystere de l'Esprit Saint chez Basile de Césarée.
L'illumination spirituelle de l'homme

Vasile GORZO
III, 1/2005

6. Elemente introductive la lectio divina
Vasile GORZO
III, 2/2005

7. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth
Andrei GOŢIA
I, 3/2003

8. Aspetti della passione di Gesu in alcuni apocrifi
Cristian LANGA
IV, 4/2006

9. Naşterea sinelui şi dilemele corporalităţii.
Michel Henry versus Michel Foucault

Mihail NEAMŢU
III, 1/2005

10. Hans Urs von Balthasar şi Răsăritul creştin
Jacques SERVAIS SJ
I, 1/2003

11. Augustin şi predestinarea omului
Salvatore TARANTO
II, 2/2004

12. Augustin chez Guillaume de Saint-Thierry. Le cas de De contemplando Deo
Alin TAT
IV, 4/2006

13. Psalmul 1 în două lecturi patristice
Alin TAT
VII, 3/2009

14. Patericul, în lectură postmodernă. Note despre o moştenire origenistă
Ioan Alexandru TOFAN
VII, 3/2009

15. Contesto teologico e storico delle lettere a Serapione di Atanasio
Wilhelm TAUWINKL
III, 1/2005

 


© Studia theologica 2003-2010
ISSN 1583-5367