Anul VIII, Numărul 2/2010

Cuprins
 1. Şansa istorică a dialogului interreligios (pp. 39 - 41)
  Claude GEFFRÉ o. p.

 2. Il mistero d’Israele. J. Maritain e il Concilio Vaticano II (pp. 42 - 68)
  Vittorio POSSENTI

 3. Când sfântul Ioan povesteşte despre Dumnezeu... hristologia ioaneică în lumina exegezei narative (pp. 69 - 77)
  Yves-Marie BLANCHARD

 4. Despre acoperămintele iubirii lui Dumnezeu – de la Théophile Gautier şi până la egumenul Talasie. (pp. 78 - 97)
  Constantin JINGA

 5. Europa lui Teodor Baconsky (pp. 98 - 100)
  Alin TAT

 


© Studia theologica 2003-2010
ISSN 1583-5367