Redacţia

Redactor-şef: Alin Tat
Secretar de redacţie: Dan Ruscu
Membri: Marius Furtună, Sorin Marţian, Călin Săplăcan

Norme redacţionale:

Toate articolele se vor trimite redacţiei pe suport magnetic (dischetă, CD-ROM), precum şi în varianta imprimată.

Pentru alcătuirea aparatului critic vă rugăm să respectaţi următoarele norme ale revistei:

  • numele autorilor se vor scrie cu caractere normale (nu cu majuscule sau capitale mici)

  • elementele care compun titlurile publicaţiilor (i. e. autor, titlu, locul şi anul apariţiei, pagina) se vor despărţi numai prin virgule

  • titlurile publicaţiilor se vor scrie astfel:

    • titlurile de cărţi, volume colective, dicţionare, enciclopedii, precum şi titlurile revistelor se vor scrie cu caractere normale (fără sublinieri)

    • titlurile articolelor din periodice, dicţionare, enciclopedii sau volume colective se vor scrie cu caractere italice (fără ghilimele sau sublinieri)

 


© Studia theologica 2003-2010
ISSN 1583-5367